Posts tagged ‘echipamente’

Legrand, majorare a cifrei de afaceri in al doilea trimestru 2011

Legrand Group, unul dintre cei mai importanti furnizori mondiali de sisteme automate si aparate electrice destinate utilizarii rezidentiale si industriale, a dat publicitatii rezultatele financiare aferente celui de-al doilea trimestru din 2011.

Conform acestora, in primul semestru a.c. cifra de afaceri s-a majorat cu 10,4%, ajungand la nivelul de 2,1 miliarde euro. Cresterea organica a fost de 7,9%, fiind sustinuta de cererea puternica venita din partea companiilor ce activeaza in zonele aflate in curs de dezvoltare (Asia, America de Sud, Orientul Mijlociu si Europa de Est), scrie AgendaConstructiilor.

O influenta deosebita a fost exercitata in acelasi sens inclusiv de lansarea de noi produse (sisteme de cablaj, dispozitive de distributie a energiei si management al cablurilor, sisteme de infrastructura digitala, echipamente de control al performantei energetice etc.), in special pe pietele din Italia si Franta, precum si de expansiunea viguroasa pe cateva noi segmente de activitate. In perioada analizata, rentabilitatea s-a mentinut la nivelul de 21,3%, performantele operationale fiind ilustrate prin
compensarea cu succes a influentelor generate de cresterea costurilor cu materiile prime si materialele, prin includerea acestora in pretul de livrare fara ca, astfel, sa fie afectata eficienta companiei.

Sursa: AgendaConstructiilor

august 9, 2011 at 10:38 am Lasă un comentariu

Instalatii de distributie gaze petroliere lichefiate

Noutati privind conditiile si cerintele tehnice pentru instalarea, montarea, repararea, autorizarea functionarii, exploatarea, repararea, verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor de distributie gaze petroliere lichefiate (GPL).

In Monitorul Oficial al Romaniei nr.385 bis din 10.06.2010, a fost publicata prescriptia tehnica ISCIR PT C 8 – 2010 „Instalatii de distributie gaze petroliere lichefiate„. Aceasta prescriptie tehnica a fost aprobata cu ordinul Ministrului Economiei, Comertului si Mediului de afaceri nr.663 din 12.04.2010 si a intrat in vigoare la 30 de zile de la publicare. Prescriptia are drept scop stabilirea conditiilor si cerintelor tehnice pentru instalarea, montarea, repararea, autorizarea functionarii, exploatarea,
verificarea tehnica periodica, intretinerea, verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic pentru instalatiile GPL.

Prescriptia PT C8 – 2010 este intocmita in concordanta cu principalele acte normative care reglementeaza domeniul prezentat in acest articol si anume:
a) Legea nr.64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.240 din 27 martie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr.1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.37 din 21 ianuarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) Hotararea Guvernului nr.584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.404 din 16 mai 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.633 din 21 iulie 2006;
e) Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.646 din 26 iulie
2006;
Prevederile prescriptiei tehnice PT C 8 – 2010 se aplica urmatoarelor categorii de instalatii de distributie GPL:
a) instalatii de distributie GPL la autovehicule tip SKID (monobloc);
b) instalatii de distributie GPL la autovehicule, montate la locul de functionare;
c) instalatii de distributie GPL la consumatori casnici si/sau industriali, montate la locul de functionare.
Nu intra sub incidenta prevederilor acestei prescriptii tehnice instalatiile GPL (recipientele si conductele aferente) din cadrul liniilor tehnologice de producere a GPL si depozitelor industriale.

Recipientele sub presiune din componenta instalatiilor GPL se pot instala:
– suprateran;
– suprateran acoperit cu pamant sau nisip;
– subteran acoperit cu pamant sau nisip.

Instalatiile GPL si echipamentele din componenta acestora trebuie sa corespunda conditiilor climaterice din Romania si
anume:
– temperatura maxima admisibila de lucru: +50°C;
– temperatura minima admisibila de lucru: intre -40°C si -20°C;

La instalatiile GPL de distributie la consumatorii casnici si/sau industriali se utilizeaza 3 trepte de presiune:
– treapta I – presiune inalta, cuprinsa intre 18 si 2 bar inclusiv;
– treapta II – presiune medie, cuprinsa intre 2 si 0,05 bar inclusiv;
– treapta III – presiune joasa, sub 0,05 bar.

In instalatiile GPL de distributie la consumatorii industriali se pot utiliza toate treptele de presiune.
In instalatiile GPL de distributie la consumatorii casnici se utilizeaza numai treptele de medie si joasa presiune, imediat dupa
iesirea din recipientul (recipientele) de stocare si pana la limita cladirilor, iar in cladiri numai treapta de joasa presiune.

A. Instalarea si montarea instalatiilor GPL
Instalarea este definita de PT C8 – 2010 ca fiind activitatea de fixare/amplasare a unei/unui instalatii/echipament la locul
utilizarii si/sau de conectare la alte instalatii sau echipamente, in vederea asigurarii conditiilor de functionare.

Montarea este activitatea de imbinare a componentelor unei instalatii/echipament, conform documentatiei tehnice, in vederea functionarii acesteia/ acestuia.

Instalarea/montarea instalatiilor GPL se efectueaza de catre producatorul acestora, de catre persoane juridice autorizate de catre ISCIR sau de catre persoane juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre ale UE. Persoanele juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre trebuie sa fie inregistrate in Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate.
Instalatiile GPL sunt instalate/montate dupa obtinerea, in prealabil, a avizului obligatoriu de instalare eliberat de ISCIR.

In avizul obligatoriu de instalare se precizeaza caracteristicile tehnice principale ale tuturor recipientelor din componenta instalatiilor GPL.
Instalarea instalatiilor GPL tip SKID se efectueaza conform documentatiei tehnice care a stat la baza obtinerii avizului obligatoriu de instalare.
Montarea instalatiilor GPL se face pe baza unei documentatii tehnice preliminare de montare, care trebuie sa fie avizata, inainte de inceperea lucrarilor de montare, de catre un responsabil cu avizarea documentatiei tehnice preliminare de montare/reparare
(R.A.D.T.P.)
Instalatiile GPL trebuie sa fie protejate cu dispozitive de siguranta impotriva cresterii presiunii peste limitele de functionare
admise.
Verificarea tehnica a instalatiei GPL, in timpul si la finalul lucrarilor de montare, se efectueaza de catre personalul tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrarilor (R.S.L.), al persoanei juridice montatoare, atestat de catre ISCIR. Dupa montare, persoana juridica care a efectuat lucrarile de montare intocmeste o documentatie tehnica conform cerintelor PT C8 – 2010. Pentru serviciile prestate, persoanele juridice autorizate de catre ISCIR pentru montarea instalatiei trebuie sa elibereze o
declaratie de conformitate. Pe instalatia GPL se aplica la final placa de timbru conform documentatiei tehnice.

B. Autorizarea functionarii instalatiilor GPL
Instalatiile GPL pot fi date in exploatare numai daca detinatorul/utilizatorul a obtinut autorizarea functionarii. Autorizarea
functionarii instalatiilor GPL se efectueaza de catre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR. Se admite autorizarea functionarii urmatoarelor tipuri de instalatii GPL:
a) instalatii GPL noi care respecta cerintele privind introducerea pe piata, stabilite de reglementarile nationale care transpun directivele europene aplicabile: HG 584/2004.
b) instalatii GPL vechi care au mai functionat si:
– provin din Uniunea Europeana:
1) care respecta cerintele prevazute la introducerea pe piata stabilite prin directivele europene 97/23/EC ;
2) care au fost construite anterior intrarii in vigoare a directivelor europene aplicabile si care au fost introduse pe piata cu respectarea reglementarilor nationale ale statului membru in care au fost construite;
– provin din afara Uniunii Europene si care respecta cerintele prevazute la introducerea pe piata stabilite prin directivele europene aplicabile.
Pentru obtinerea autorizarii functionarii instalatiei GPL, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectueaza urmatoarele:
a) verificarea documentatiei tehnice a instalatiei GPL conform cerintelor PT C8 – 2010;
b) verificarea documentatiei tehnice de instalare/documentatiei tehnice preliminare de montare, dupa caz;
c) revizia interioara;
d) incercarea la presiune hidraulica;
e) verificarea reglarii dispozitivelor de siguranta;
f) incercarea de etanseitate a instalatiei GPL;
Instalatiile GPL autorizate sa functioneze se inregistreaza in evidenta ISCIR. De asemenea pentru ele se elibereaza cartea recipientului (pentru fiecare recipient din componenta instalatiilor GPL).

C. Repararea instalatiilor GPL
Repararea instalatiilor GPL se efectueaza de catre producatorul acestora, de catre persoane juridice autorizate de catre ISCIR sau de catre persoane juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre ale UE. Persoanele juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre trebuie sa fie inregistrate in Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate.
Cerinta de autorizare pentru reparare nu se aplica producatorilor care repara instalatii GPL fabricate de catre ei.
Lucrarile de reparare a instalatiilor GPL, care se verifica de catre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, constau in:
a) inlocuirea conductelor si a armaturilor asamblate prin sudare, din cadrul instalatiilor GPL;
b) executarea la elementele sub presiune a unor suduri noi, refacerea sau remedierea celor existente;
c) incarcarea prin sudare a elementelor sub presiune care prezinta coroziuni, eroziuni sau pori, izolat sau grupat.
Inaintea inceperii lucrarilor de reparare, reparatorul intocmeste un memoriu tehnic de prezentare a lucrarilor de reparare, care se inainteaza la ISCIR in vederea acceptarii.
Dupa finalizarea lucrarilor de reparare, reparatorul intocmeste documentatia tehnica de reparare. Verificarile tehnice care se efectueaza acum sunt:
– verificarea documentatiei tehnice de reparare si verificarea, in concordanta cu documentatia tehnica, a modului
in care au fost efectuate lucrarile de reparare.

D. Verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic
Verificarea tehnica in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic a instalatiilor GPL se efectueaza de catre producatorul acestora, de catre persoane juridice autorizate de catre ISCIR sau de catre persoane juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre ale UE.
Persoanele juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre trebuie sa fie inregistrate in Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate.
Verificarea tehnica in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic se efectueaza in scopul evaluarii starii tehnice, estimarii duratei de functionare remanente si stabilirii conditiilor de functionare in siguranta a instalatiilor GPL. ISCIR autorizeaza persoanele juridice pentru urmatoarele activitati in domeniul instalatiilor GPL:
– instalarea instalatiilor GPL;
– montarea instalatiilor GPL;
– repararea instalatiilor GPL;
– intretinerea instalatiilor GPL;
– verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic.

Sursa: TehnicaInstalatiilor

august 4, 2011 at 11:14 am Lasă un comentariu

General Electric, rezultate financiare foarte bune in trimestrul II in 2011

GE a anuntat castiguri operationale solide din continuarea operatiunilor in cel de-al doilea trimestru din 2011 in valoare de 3,7 miliarde USD, in crestere cu 18% fata de al doilea trimestru din 2010.

Veniturile pe trimestru s-au ridicat la 35,6 miliarde USD, in scadere cu 4% fata de anul trecut, in principal datorita absentei veniturilor NBCU dupa vanzarea pachetului majoritar al GE catre Comcast. Daca se exclude acest impact, veniturile au crescut cu 7%, potrivit Smart Financial.

„Prin aceasta crestere de doua cifre a castigurilor din al cincilea trimestru consecutiv, ne mentinem operatiunile intr-un mediu volatil,” a declarat Jeff Immelt, Presedinte si CEO al GE. „Am anuntat o crestere generala solida de 18% a castigurilor operationale, beneficiind de contributii solide din partea GE Capital, Healthcare, Transportation, Aviation si Oil & Gas. Valoarea comenzilor in curs ale GE a crescut la o cifra record de 189 miliarde USD. Numarul total al comenzilor din infrastructura a crescut cu 24%, reflectand o consolidare clara a comenzilor de echipamente, in crestere cu 33%, si a comenzilor de servicii, in crestere cu 16%.”

Veniturile internationale de pe segmentul industrial (fara NBCU) s-au ridicat la 13,4 miliarde USD, in crestere cu 23%, reprezentand 59% din veniturile industriale totale. Veniturile GE pentru segmentele industriale s-au accelerat in regiunile aflate in crestere, inregistrandu-se cresteri de doua cifre in India, China, Asia de Sud-Est, Africa, Rusia, Australia, Canada si America
Latina.

Sursa: Smart Financial

august 2, 2011 at 10:51 am Lasă un comentariu

SYSCOM 18 demareaza proiecte de extindere a sistemului de distributie a gazelor naturale

Putin peste 50% din gospodariile din Romania sunt conectate la reteaua nationala de gaze naturale, fiind necesare investitii masive in reabilitarea si extinderea sistemului centralizat, potrivit celor mai recente studii nationale citate de reprezentantii companiei Syscom 18, unul dintre principalii furnizori de solutii industriale integrate pentru sectorul gazelor, lider national in automatizari industriale si sisteme de masura. Mai mult, retelele nationale existente sunt caracterizate prin grad ridicat de uzura a conductelor si bransamentelor, circa 40% din totalul acestora avand durata de utilizare depasita, potrivit raportului intitulat „Strategia Energetica a Romaniei pentru perioada 2011 – 2035”, publicat de Ministerul Economiei, scrie
AgendaConstructiilor.

Avand in vedere ca 27% din numarul total al statiilor de reglare si masurare se afla in functiune de peste 25 de ani, iar retelele de distributie prezinta un grad avansat de uzura fizica (circa 30% din instalatii fiind echipate cu aparataj produs in anii ’60), sunt necesare investitii masive in reabilitarea si modernizarea acestora. Totodata, cererea de gaze naturale la nivel national este in crestere, devenind tot mai necesara infiintarea unor noi retele de distributie si, implicit, extinderea sistemului pentru a permite racordarea unor noi consumatori, in contextul in care estimarile privind consumul din Europa Centrala si de Vest indica o crestere anuala medie de 1,4% in urmatorii 20 de ani, iar retelele de distributie se afla in curs de extindere. „Romania se aliniaza, deja, trendului european de crestere a consumului de gaze si de dezvoltare a infrastructurii energetice. O retea
eficienta de alimentare cu energie este esentiala pentru ca piata interna sa poata functiona corespunzator si pentru a atinge obiectivele europene privind dezvoltarea durabila, competitivitatea si securitatea. De asemenea, proiectele de extindere si reabilitare necesare antreneaza tot mai multe lucrari pentru furnizorii de echipamente si sisteme de masura a gazelor”, a declarat Ion Andronache, presedintele companiei Syscom 18.

Au fost demarate doua proiecte majore de infrastructura

Proiectele de extindere si modernizare a sistemului de distributie a gazelor naturale presupun derularea unor lucrari complexe si precise, cu un grad tehnic ridicat. Cele mai importante investitii demarate in acest an sunt proiectul AGRI (interconector destinat transportului gazelor naturale in stare lichefiata din Adzerbaidjan in Romania) si conducta de tranzit Giurgiu – Ruse, avand ca termenul de finalizare stabilit pentru 2012. Conducta de interconectare Bulgaria – Romania va avea o lungime
totala de circa 26 km (dintre care 7,2 km se afla pe teritoriul tarii noastre, iar 4,14 km reprezinta subtraversarea fluviului Dunarea) si o capacitate maxima de transport de 1,5 miliarde metri cubi/an. Totodata, vor fi construite si doua statii de masurare a gazelor naturale (SMG Giurgiu si SMG Ruse), compania Syscom18 urmand a realiza, instala si pune in functiune sistemul de masurare – contorizare pentru statia de la Giurgiu, scrie AgendaConstructiilor

Peste 192.000 km de conducte de gaze se realizeaza la nivel mondial

La inceputul acestui an se aflau in executie aproximativ 192.000 km de conducte de gaze la nivel mondial, din care circa 70% reprezentau proiecte aflate in faza de planificare, iar diferenta – lucrari in diverse stadii de constructie. Potrivit datelor publicate intr-un raport al publicatiei de specialitate „Pipeline & Gas Journal”, intitulat „2011 Worldwide Pipeline Construction Report” (citat de oficialii companiei Syscom 18), proiectele respective se realizeaza in contextul in care consumul de gaze de pe mapamond a crescut cu 7,4% in 2010, pana la 3.169 miliarde metri cubi, in timp ce productia a inregistrat un record de 3.193 miliarde metri cubi (+7,3% fata de nivelul din 2009). De asemenea, potrivit datelor companiei britanice din domeniul energiei – British Petroleum (BP) – rezervele dovedite de gaze naturale au sporit, anul trecut, la 187.100 miliarde metri cubi (de la
186.600 miliarde metri cubi in 2009).

Sursa: AgendaConstructiilor

iulie 22, 2011 at 10:14 am Lasă un comentariu

Electroalfa a primit investitii de 19,6 milioane de lei pentru dezvoltare

Compania Electroalfa International (din Botosani), specializata in domeniul furnizarii de instalatii si echipamente destinate distributiei energiei electrice, a obtinut, in acest an, o finantare europeana in valoare de 6,87 milioane de lei pentru implementarea proiectului intitulat «Dezvoltarea activitatii de cercetare- dezvoltare in vederea cresterii capacitatii de inovare si competivitate a Electroalfa», ce necesita fonduri totale de 19,62 milioane de lei. Proiectul este cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), pe baza contractului incheiat cu Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, scrie AgendaConstructiilor.

„Scopul principal este reprezentat de cresterea nivelului de competitivitate si alinierea la exigentele pietei, prin crearea unui centru independent de cercetare-dezvoltare. Evolutia performantelor tehnice si a calitatii actualelor produse, diversificarea portofoliului cu sisteme inovatoare, fiabile si ecologice, precum si noile locuri de munca sunt numai cateva din efectele pozitive ce vor contribui la dezvoltarea activitatii companiei”, a declarat Gheorghe Ciubotaru, presedintele companiei Electroalfa.

Implementarea proiectului a inceput in mai 2011, acesta urmand a se derula pe o perioada de 25 de luni. Investitia consta in
realizarea unui laborator modern, in care sa se poata efectua incercari de performanta si de tip (electrice si mecanice), pe baza modelelor experimentale, a prototipurilor si seriilor «zero», concepute de colectivul de cercetare – dezvoltare in vederea testarii viabilitatii si eficientei solutiilor tehnice elaborate. De asemenea, vor fi puse bazele unui atelier de cercetare a prototipurilor si va fi alcatuita o echipa de specialisti in domeniu, alaturi de crearea unei infrastructuri IT, cu elemente hardware si software de ultima
generatie, care sa poata sustine intreaga activitate specifica.

Sursa: Agendaconstructiilor

iulie 5, 2011 at 11:02 am Lasă un comentariu

GENESYS Systems devine Premier Partner al APC by Schneider Electric

La inceputul lunii iunie, GENESYS Systems a obtinut o noua certificare devenind Premier Partner al APC By Schneider Electric ca o recunoastere a performantelor deosebite obtinute de-a lungul colaborarii dintre cele doua companii.

Trecerea la acest nivel superior de parteneriat reprezinta o noua etapa a colaborarii dintre GENESYS Systems si APC by Schneider Electric. Experienta acumulata pana in prezent ca urmare a numeroaselor proiecte desfasurate cu success, alaturi de specializarile detinute, confirma inca odata capacitatea specialistilor GENESYS Systems de a realiza cu success design-ul solutiilor de
electroalimentare precum si serviciile de implementare si mentenanta aferente.

Obtinerea certificarii Premier Partner al APC by Schneider Electric a venit ca o confirmare oficiala din partea APC by Schneider Electric a faptului ca avem capacitatea de pune la dispozitia clientilor cele mai competitive solutii bazate pe echipamente APC – capacitate demonstrata prin multitudinea de proiecte incheiate pana in prezent -, de a construi si dezvolta o colaborare aducatoare de valoare pentru ambele parti. In calitate de Premier Partner al APC by Schneider Electric vom avea posibilitatea de a colabora direct cu specialistii APC si de a accesa instrumente ce ne vor asigura avantajul competitiv in fata altor furnizori de solutii. De asemenea vom beneficia de o serie de avantaje ce ne vor ajuta sa venim in sprijinul clientilor nostri cu cele mai bune solutii ce le vor pemite obtinerea unui ROI favorabil pentru investitiile realizate in infrastructura IT. a declarat Stefan Condrea, Technical Manager in cadrul companiei GENESYS Systems.

Despre GENESYS Systems

GENESYS Systems este unul dintre cei mai importanti furnizori IT&C din Romania. In cei 16 ani de activitate, GENESYS Systems si]a dezvoltat competente deosebite in 4 directii strategice:
Solutii IT&C complexe pentru companii si institutii mari, solutii pentru IMM]uri.
Servicii profesionale pentru o gama larga de produse IT&C.
Aplicatii Software de Business produse proprii si aplicatii dezvoltate la cerere.
Sisteme standard si sisteme integrate, proiecte nationale si regionale.

Despre APC by Schneider Electric

APC by Schneider Electric, lider global in furnizarea de solutii integrate de electro-alimentare de siguranta si climatizare de precizie, ofera produse, software si sisteme destinate resedintelor, birourilor, centrelor de date si mediilor industriale. Printr-un angajament strict in privinta calitatii, APC ofera solutii revolutionare, eficiente din punct de vedere energetic pentru aplicatii tehnologice critice si industriale care sunt instalate si intretinute intr-un mod exemplar de-a lungul intregii durate de viata. Solutiile APC includ surse de putere neintreruptibila (UPS), echipamente de climatizare de precizie, rack-uri, software de control, monitorizare si administrare, precum si arhitectura APC InfraStruXure – cea mai buna solutie din industrie o solutie completa care integreaza electro-alimentarea, climatizarea de precizie si administrarea.

Schneider Electric, un specialist global in managementul energiei cu operatiuni in peste 100 de tari, ofera solutii integrate pentru multiple segmente de piata. Compania detine pozitii de lider in domeniul energiei si infrastructurii, procese industriale, automatizarea cladirilor, centre si retele de date, avind totodata si o prezenta puternica pe segmentul rezidential. Cei peste 100,000 de angajati ai companiei lucreaza pentru a face energia sigura, de incredere si eficienta, realizand venituri din vanzari in valoare de peste 15.8 miliarde de euro in 2009, prin activitatea lor constanta de a ajuta indivizii si organizatiile sa profite la maxim de resursele energetice.

Sursa: Comunicatemedia

iunie 30, 2011 at 9:54 am Lasă un comentariu

RoEnergy Bucuresti 2011

La RoEnergy, Targ International de Energii Regenerabile si Eficienta Energetica in Constructii, 7-9 iulie 2011, Palatul National al Copiilor , Bucuresti,  vor fi prezente, in premiera in Romania, companii occidentale care vor oferi noi tehnologii utilizate in energiile regenerabile, necunoscute pana acum in tara noastra.

Avantajul acestor produse consta in faptul ca pot fructifica cu un randament superior conditiile climatice din tara noastra, fie ca vorbim de energia solara, eoliana ori de biomasa.

Dimensione Solare ( Italia), unul dintre pionierii  energiei regenerabile din Europa, acopera o paleta larga de servicii, de la EPC, pana la productie si desfacere de tehnologii pentru energia solara si biomasa. Unul dintre produsele  cu care italienii vor incerca sa surprinda piata romaneasca este “Sphere” , un captator solar biaxial, mai eficient cu 30 % decat produsele similare fixe. De asemenea, Dimensione Solare vrea sa testeze piata noastra de biomasa, tinand cont de faptul ca firma a inaugurat recent o fabrica
specializata in prelucrarea uleiului vegetal.

Areaequity( Italia), prezenta in Romania prin Milenium Engineering, reprezinta interesele unui grup de companii, care acopera domeniile fotovoltaic, eolian, biomasa. Prin know how-ul si specialistii sai, Areaequity este capabila sa se angajeze in cele mai
variate proiecte incepand de la identificarea potentialului pana la finantare , constructie si servicii.

Pentru prima data in Romania va fi prezenta si  Vandenbroek Thermal Processing B.V. ( Olanda) cu o experienta de peste 60 de ani
in dezvoltarea si furnizarea la cheie a instalatiilor industriale de uscare, in domeniul biomasei.

Dintre companiile romanesti specializate pe biomasa, mentionam Seba Energy, cunoscut producator si furnizor autohton de echipamente pentru industria energiilor regenerabile, dezvoltator de fabrici la cheie pentru peleti si brichete, gazeificarea si
prelucrarea biomasei, gestionarea deseurilor.

Intreaga manifestare – expozitie si conferinte – acopera aproape toate domeniile energiilor regenerabile si al eficientei energetice in constructii incepand de la fotovoltaic, eolian pana la solutii inteligente de constructii, atat pe partea de tehnologii si produse cat si pe cea a finantarilor si consultantei.

RoEnergy South-East Bucuresti 2011, Targ International de Energii Regenerabile si Eficienta Energetica in Constructii, se va desfasura in zilele de 7,8,9 iulie 2011, la Palatul National al Copiilor Bucuresti.

Sursa: Comunicat de presa RoEnergy

iunie 24, 2011 at 11:01 am Lasă un comentariu

Articole mai vechi


Pagini

Categorii

aprilie 2020
L M M J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930